ARIES Sınav Organizasyonu Sistemi
 • Microsoft SQL veri tabanı kullanır
 • Microsoft .Net yazılım ortamında hazırlanmıştır
 • Aynı anda birden fazla sınav düzenlenmesine olanak verir
 • Bina-salon bilgileri veri tabanını da içerir
 • Internet ortamında web üzerinden bina-salon bilgileri, görevli bilgilerinin girilmesine; sınava giriş yerlerinin ve sınav sonuçlarının duyurusunun yapılmasına olanak verir
 • Görevli ödeme evrakı da diğer sınav evrakı içinde otomatik olarak basılır
 • Standart ya da kişiye özel sınavlar düzenlenebilir
 • Farklı aday gruplarının aynı salonda birlikte sınava girmelerine olanak verir; böylece sınav maliyetlerinin düşürülmesini sağlar
 • Her türlü sınav evrakının tam otomatik olarak harmanlaması ve sıralaması yapılmış olarak basılmasını sağlar; insangücü kullanımını minimuma indirir
 • Mutlak ya da bağıl değerlendirmeler yapılabilir
 • Test ya da klasik sınavlar yapılabilir
 • İstenen sayıda standart ya da kişiye özel soru kitapçığı, PDF formatında üretilebilir; sayfa düzenlemesini ve soru aralıklarını yazılım otomatik olarak gerçekleştirir
 • Capricorn Soru Bankası Sistemi ile uyumlu çalışır
 • Program broşürüne burasını tıklayarak ulaşabilirsiniz