CAPRICORN Soru Bankası Sistemi
  • Microsoft SQL veri tabanı kullanır
  • Microsoft .Net yazılım ortamında hazırlanmıştır
  • Aynı veri tabanında birbirinden farklı soru bankaları tutulabilir
  • Sorular veri tabanına şifreli olarak kaydedilir
  • Sorular dersler, üniteler ve alt kategorilere göre gruplanabilir
  • İstenen sayıda standart ya da kişiye özel soru kitapçığı, PDF formatında üretilebilir; sayfa düzenlemesini ve soru aralıklarını yazılım otomatik olarak gerçekleştirir
  • Aries Sınav Organizasyonu Sistemi ile uyumlu çalışır
  • Program broşürüne burasını tıklayarak ulaşabilirsiniz