Sınav hizmetleri

Şirketimiz kurucularının geçmiş deneyimleri ışığında, her türlü sınav düzenlemesi yapılır. Sınavın yapılmasını isteyen kurumun isteklerine bağlı olarak:

 • Eğitim kurumlarının örgün ya da yaygın derslerin sınavları; eğitim dışı kurumların personel alımı ya da kurum içi yükselme sınavları yapılır
 • Test ya da klasik; standart ya da kişiye özel soru kitapçıklı sınavlar, tamamen otomatik olarak ve bilgisayar ortamında düzenlenir
 • Ekibimiz kendi geliştirdiği son teknoloji soru bankası ve sınav organizasyonu yazılımını kullanır. Sınav evrakı dijital baskı makineleri ile hazırlanır; yazıcıların bir ucundan boş kağıt girer, diğer uçtan paketli sınav evrakı çıkar. Harmanlama ve kutulama için minimum insan gücü kullanıldığından, sınav güvenliği ileri derecede sağlanır
 • Birden fazla il ya da ülkede sınav düzenlenmesi durumunda gerekli bina ve salonlar temin edilir
 • Sınav sırasında kullanılacak kutu, zarf, poşet, kağıt, güvenlik kilidi vb. sarf malzemeleri temin edilir
 • Sınav görevlilerinin tesbiti ve ödemelerinin yapılması hizmeti yerine getirilir
 • Gerektiğinde sınav öncesinde başvurular Internet'ten web ortamında alınır
 • Sınav yerlerini gösteren krokili sınava giriş belgeleri adaylara Internet üzerinden verilir
 • Sınavın hemen sonrasında standart, mastar ya da kişiye özel soru kitapçıkları Internet üzerinden, cevaplar işaretli olarak ilan edilir
 • Sınavın değerlendirilmesi, klasik sınavlar da dahil, bilgisayar ortamında kısa sürede gerçekleştirilir. Mutlak ya da bağıl değerlendirme yapılır
 • Adayların taranmış cevap kağıdı görüntüleri, doğru ve yanlış işaretlemeler belirtilmiş olarak, Internet üzerinden yayınlanır
 • Sınav sonuçları CSV ya da Microsoft Excel dosyası olarak kuruma verilir ya da adaylara Internet üzerinden ilan edilir

Unutulmamalıdır ki sınav işi ciddi bir iştir; uzman ellere bırakılmalıdır. Sınav ekibimizin referansı, geçmişte yaptığı sorunsuz sınavlardır.