LEO Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi
  • Microsoft SQL veri tabanı kullanır
  • Microsoft .Net yazılım ortamında hazırlanmıştır
  • Enstitü, lisans ve önlisans öğrencileri için yeni kayıt, web ortamından ders seçme ve kayıt yenileme, ders çakışması ve kontenjan denetimi, farklı bölümlerden ders seçebilme, ders intibakları, en son yönetmeliklere göre otomatik harç ücreti hesaplama olanakları vardır
  • Öğretim elemanlarına yönelik, sınav etki yüzdeleri, sayısal ve harf notu, yoklama, devamsızlık, ders tanıtım bilgileri giriş olanakları sağlar. Öğretim elemanları öğrencilerin not listelerini, yoklama listelerini, not istatistik ve grafiklerini görebilir
  • Fakülte ya da öğrenci işleri personeli, bireysel bazda öğrenci işlemlerini, yeni dönem hazırlıkları, dönem sonu başarı durumu belirlemeleri, başarı sıralamaları, öğretim elemanlarının eksik giriş işlemlerinin denetimi, raporlamalar, ders kataloğu oluşturma, ders açma-kapama, bölüm açma-kapama, ders intibakları, ders programı ve sınavların planlanması işlemlerini yetkileri dahilinde yapabilir
  • Öğrenciler ve öğretim elemanları web sayfalarından hizmet alır; fakülte ve öğrenci işleri personeli masaüstü uygulaması kullanır
  • Raporlar, listeler ve öğrencilere verilen belgeler parametriktir; program değişikliği gerekmeksizin biçim değişiklikleri yapılabilir
  • Yarıyıl ya da yıl esaslı eğitimi destekler
  • Kuruma özel durumlar için, özel düzenlemeler yapılabilir
  • Program broşürüne burasını tıklayarak ulaşabilirsiniz