LIBRA Kütüphane Otomasyon Sistemi
  • Microsoft SQL, PostgreSQL ya da MySQL veri tabanlarından birini kullanabilir
  • Microsoft .Net yazılım ortamında hazırlanmıştır
  • 20 yılı aşan bir bilgi birikiminin ürünüdür
  • MARC 21 kataloglama standardını kullanır; z39.50 tarama standardını destekler
  • Otomatik ödünç (Self Check) makinelerini destekler
  • Kütüphane yönetimi, kataloglama, kaynak dizin, sağlama, ödünç, süreli yayınlar, rezerve materyaller, referans bölümlerinin hepsine hizmet edecek bütünleşik bir yazılımdır
  • Program broşürüne burasını tıklayarak ulaşabilirsiniz
  • Daha fazla bilgi için burasını tıklayınız