miniARIES Sınav Dokümanları Programı
 • Microsoft .Net yazılım ortamında hazırlanmıştır
 • Düzenlenen bir sınav için PDF formatında temel sınav dokümanlarının yazdırılması için kullanılır
 • Adayların salonlara yerleştirilmesi ya da değerlendirilmesi fonksiyonları yoktur
 • Aday, salon, ders ya da yerleştirme bilgileri önceden oluşturulmuş CSV dosyalarından okunur
 • Sonuçta aşağıda belirtilen dosyalar oluşturulur:
  • SALON.PDF: Salon paketi kapakları, yoklama listeleri ve cevap kağıtları
  • BINA.PDF: Bina salon listeleri, salon evrakı alındı-verildi tutanakları
  • MUKAVVA.PDF: Cevap kağıtlarına destek olarak kullanılacak mukavvalara yapışacak etiketler
  • POSET.PDF: Salon poşetlerine yapıştırılacak etiketler
  • YEDEK.PDF: İstenildiği kadar çoğaltılarak kullanılmak üzere, yedek cevap kağıdı ve optik form tanımlama kağıdı
 • Program broşürüne burasını tıklayarak ulaşabilirsiniz