SOYDES Sosyal Yardımlar Destek Sistemi
  • Microsoft SQL veritabanı yönetim sistemini kullanır
  • Microsoft .Net yazılım ortamında hazırlanmıştır
  • 20 yılı aşan bir bilgi birikiminin ürünüdür
  • Web sayfaları üzerinden kullanılır
  • Yardım malzemesi bağışlarını da destekler
  • Personel, kendisine verilen yetki çerçevesinde yardım başvurularını alır, inceleyerek karara bağlar, elden yardım teslim edebilir ya da araçla yardım dağıtımını planlayabilir
  • Internet ortamı izin verdiği takdirde, yardım dağıtımını merkezden izleyebilir
  • Yardım malzemeleri personelin kendisi tarafından, program değişikliği gerekmeksizin, belirlenebilir
  • Yardım malzemelerinin stok kontrolü de yapılabilir
  • Program broşürüne burasını tıklayarak ulaşabilirsiniz