VIRGO Telefon Görüşmeleri İzleme Sistemi
  • Microsoft .Net yazılım ortamında hazırlanmıştır
  • Kurumların santrallerinden yapılan telefon görüşmelerinin kaydını tutar
  • Telefon abone bilgilerini tutar; istenirse bunları kullanarak telefon rehberi oluşturur
  • Telefon arıza kayıtlarının tutulması ve izlenmesini sağlar
  • Telefon tesisatı, kutular ve bağlantıları hakkında bilgilerin tutulması ve izlenmesini sağlar
  • Web üzerinden görüşme kayıtlarının ya da telefon rehberinin görüntülenmesini sağlar
  • Tesisat ve rehber bilgileri üzerinde kontroller yaparak bilgilerin sağlıklı olmasında yardımcı olur
  • Abone ve telefon görüşmesi bilgileri üzerinde ayrıntılı taramalar yapılmasını sağlar
  • Program broşürüne burasını tıklayarak ulaşabilirsiniz